EN

to educate [educated|educated] {ρήμα}

volume_up
And our task is to educate their whole being, so they can face this future.
Meidän tehtävämme on kouluttaa heitä kokonaisvaltaisesti tulevaisuutta varten.
Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa, ei tuottaa halpaa mukautuvaista työvoimaa.
Kuinka seurojen johtajia ja otteluiden järjestäjiä voidaan kouluttaa paremmin?
Meidän ei pitäisi kasvattaa niitä uudestaan.
They also need to be educated, more than they ever did before, and there are men and women who wish to educate them.
Sen lisäksi ja enemmän kuin koskaan he tarvitsevat kasvatusta, ja naiset ja miehet haluavat kasvattaa heitä.
Here again the old saying I learned at school about adult education still applies: it is often more important to educate and train parents and adults than young people.
Myös tässä pätee vanha sanontani sivistävästä aikuiskoulutuksesta: on usein tärkeämpää kasvattaa ja kouluttaa vanhempia ja aikuisia kuin nuoria.
to educate (επίσης: to enlighten)
Again, the issue will be how we can educate people – especially men – to come forward to be screened.
Jälleen kerran kysymys kuuluu, kuinka voimme valistaa ihmisiä ja erityisesti miehiä, jotta nämä tulisivat seulottaviksi.
Obviously, we have a lot of work to do to educate adults about the dangers for children.
Meillä on selvästikin paljon tehtävää, jos aiomme valistaa aikuisia lapsille aiheutuvista haitoista.
And that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
to educate (επίσης: to ground, to train)
Aiotteko opettaa heitä laittamalla heidät sähkötuoliin?
Incidentally, we can hardly educate them in fact because they are not actually here.
Sivumennen sanottuna: mehän emme voi edes opettaa sitä, koska se ei ole ollenkaan läsnä.
They will be part of conscious society in Europe in the future, so it is very important to educate children from an early age.
He ovat tulevaisuudessa osa Euroopan tiedostavaa yhteiskuntaa, joten on hyvin tärkeää opettaa lapsia pienestä pitäen.
Ceaseless efforts are thus required to educate people, to raise their awareness and to engage them in the existing problems and in the means of overcoming them.
Siten tarvitaan jatkuvia toimia, joilla voidaan sivistää kansalaisia, lisätä heidän tietoisuuttaan ja saada heidät mukaan keksimään keinoja nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to educate» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishThe need to inform and educate people about these threats is a major problem.
Suurena ongelmana on ihmisille tiedottaminen ja heidän neuvomisensa asiassa.
EnglishAnd our task is to educate their whole being, so they can face this future.
Meidän tehtävämme on kouluttaa heitä kokonaisvaltaisesti tulevaisuutta varten.
EnglishWe have failed to educate against the glorification of combat in our own communities.
Emme ole onnistuneet varoittamaan sodan ihannoinnin vaaroista omissa yhteisöissämme.
EnglishOur priority must be to educate young people to deter them from smoking.
Ennaltaehkäisy etenkin nuorten tiedottamisen kautta on asetettava etusijalle.
EnglishWe educate our children as best we can, send them to schools and universities.
Koulutamme lapsemme parhaalla mahdollisella tavalla, lähetämme kouluihin ja yliopistoihin.
EnglishIncidentally, we can hardly educate them in fact because they are not actually here.
Sivumennen sanottuna: mehän emme voi edes opettaa sitä, koska se ei ole ollenkaan läsnä.
EnglishIs it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?
EnglishThirdly, we must learn to educate people to meet the actual needs of the job market.
Kolmanneksi: meidän on opittava antamaan pätevyys työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin.
EnglishAnd to carry out citizen education, to educate citizens about human rights.
He tekevät näin myös, jotta kansalaiset saisivat koulutusta ja opetusta ihmisoikeuksista.
EnglishIt is no longer enough to educate for the immediate needs of the workplace.
Kouluttautuminen työpaikkojen "just in time" -tarpeeseen ei enää riitä.
EnglishWe must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
EnglishThere is an urgent need to change the way we communicate, inform and educate.
EnglishHow can we better educate club managers and organisers of games?
Kuinka seurojen johtajia ja otteluiden järjestäjiä voidaan kouluttaa paremmin?
EnglishEach country will have to make an effort to form links with the others and to educate its public.
Jokaisen maan on pyrittävä luomaan yhteys muihin ja valistettava omia kansalaisiaan.
EnglishPerhaps what we need to do is to educate people about buying quality food at a fair price.
Ehkäpä meidän on opetettava ihmisiä ostamaan laadukkaita elintarvikkeita reilulla hinnalla.
EnglishI agree that we must campaign and educate, but that in itself is not enough.
Olen samaa mieltä siitä, että meidän on kampanjoitava ja tiedotettava, mutta se ei itsessään riitä.
EnglishEducation must educate, not produce cheap, docile workers.
Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa, ei tuottaa halpaa mukautuvaista työvoimaa.
EnglishWe should support the public services in those states and at least educate the children.
Meidän olisi tuettava kyseisten valtioiden julkisia palveluita ja vähintään koulutettava lapset.
EnglishIn such a situation it is impossible to educate the children and to make them attend school.
Tällaisessa tilanteessa on mahdotonta antaa lapsille opetusta ja saada heidät käymään koulua.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «education»:

education