φινλανδική μετάφραση του όρου «blunderer»


Προβολή αποτελεσμάτων για τον όρο «blunder». «blunderer» δεν υπάρχει προς το παρόν στο λεξικό μας.
EN

«blunderer» Φινλανδικά μετάφραση

volume_up
blunder {ουσ.}

EN blunder
volume_up
{ουσιαστικό}

blunder (επίσης: faux pas, trip, howler, slip-up)
I want to know whether the failure is in Parliament's or the Commission's services, and I want to know whether it is a simple administrative blunder or a political manoeuvre!
Haluan tietää, onko syy parlamentin vai komission henkilökunnan, ja haluan tietää, onko kyseessä hallinnollinen kömmähdys vai poliittinen manööveri!
I only hope that this was a blunder that will be very quickly rectified by the Chinese Government, and that these two people will be released or will at least receive a fair trial.
Toivonkin, että kyseessä oli kömmähdys, jonka Kiinan hallitus hyvin pian korjaa ja että Delek ja Dhondup vapautetaan tai että heille suodaan ainakin oikeudenmukainen oikeudenkäynti.
blunder (επίσης: mishap)
volume_up
kommellus {ουσ.}
blunder (επίσης: gaffe, goof, screw-up)
volume_up
munaus {ουσ.}
Mr President, I am still not quite clear as to whether the problems we are having are caused by an enormous blunder on the part of the Council or whether this is part of a clever strategy.
Arvoisa puhemies, minulle on vielä hieman epäselvää, onko näiden kaikkien ongelmiemme syynä neuvoston valtava munaus vai ovatko ne osa näppärää strategiaa.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «blunder»:

blunder