φινλανδική μετάφραση του όρου «authoritarian»

EN

«authoritarian» Φινλανδικά μετάφραση

EN

authoritarian {επίθετο}

volume_up
authoritarian
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Venäjä on autoritaarinen maa, jonka ulkopolitiikka on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.
Tässä vaiheessa Venäjästä on tullut pohjimmiltaan autoritaarinen valtio.
Others say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.
Joidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «authoritarian» στα φινλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishWe must ensure that we do not establish a restrictive and authoritarian system.
Meidän on varmistettava, ettemme perusta rajoittavaa ja autoritaarista järjestelmää.
EnglishRussia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Venäjä on autoritaarinen maa, jonka ulkopolitiikka on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.
EnglishA harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
Sopusointuinen yhteiskunta ei merkitse ainoastaan autoritaaristen suhteiden naamioimista.
EnglishOthers say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.
Joidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.
EnglishWe are witnesses of the enforced departure of authoritarian rulers.
Olemme nähneet, miten autoritaariset johtajat on pakotettu luopumaan asemastaan.
EnglishIf they repress signs of Islamic devotion, we call them authoritarian.
Jos he tukahduttavat islamilaisuuden, me syytämme heitä autoritaarisuudesta.
EnglishThis is a discerning way of ridiculing the Kremlin' s authoritarian press policy.
EnglishThere is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
Välimeren alueen naapureissamme on toinenkin neuvostotyyppinen, autoritaarinen hallitus.
EnglishNeither by bowing down to shareholders nor by injecting authoritarian nationalist populism...
Ei osakkeenomistajien edessä nöyristely eikä vahvan kansallismielisyyden kiihotus...
EnglishTurkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
Turkki on muslimivaltio, jonka kulttuuri on pääasiassa autoritaarinen ja patriarkaalinen.
EnglishSupport for authoritarian regimes, as history shows, does not pay.
Autoritaaristen hallitusten tukemisesta ei ole hyötyä, kuten historia on osoittanut.
EnglishPerhaps what is happening is that President Putin's regime is becoming increasingly authoritarian?
Ehkäpä presidentti Putinin hallinto on muuttumassa aiempaa autoritaarisemmaksi?
EnglishAt this point, Russia has become essentially an authoritarian state.
Tässä vaiheessa Venäjästä on tullut pohjimmiltaan autoritaarinen valtio.
EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Taantuminen kohti autoritaarisia käytäntöjä on leviämässä pitkin maata.
EnglishBerisha's authoritarian and undemocratic behaviour is one of the reasons for this crisis.
Yksi tämän kriisin syistähän on tämän presidentin autoritäärinen ja epädemokraattinen käytös.
EnglishThis really is the type of authoritarian attitude which should be a thing of the past.
Tämä on todellakin osoitus sellaisesta autoritaarisesta toiminnasta, josta täytyisi päästä eroon.
EnglishWhat we must first condemn is the destruction of a country by an appalling authoritarian regime.
Aivan ensiksi meidän on tuomittava se, miten pöyristyttävä hirmuvalta tuhoaa tätä maata.
EnglishThe second area of incoherence is aid to authoritarian regimes.
Toinen epäjohdonmukaisuus koskee despoottihallituksille annettavaa tukea.
EnglishSome political prisoners have been freed, but the authoritarian structures are still in place there.
Joitakin poliittisia vankeja on vapautettu, mutta autoritaariset rakenteet säilyvät.
EnglishUzbekistan is a country with the most stringent authoritarian regime in the region.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «authoritarian»:

authoritarian
Αλλα λόγια