τσεχική μετάφραση του όρου «fantastic dictionary»

EN

«fantastic dictionary» Τσεχικά μετάφραση

fantastic dictionary
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «fantastic dictionary».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «fantastic dictionary» στα τσεχικά

fantastic επίθετο
dictionary ουσιαστικό

Αλλα λόγια

English

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.