σουηδική μετάφραση του όρου «cairn terrier»

EN

«cairn terrier» Σουηδικά μετάφραση

cairn terrier
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «cairn terrier».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cairn terrier» στα σουηδικά

cairn ουσιαστικό
terry ουσιαστικό
Swedish

Αλλα λόγια