σουηδική μετάφραση του όρου «cagey»

EN

«cagey» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
cagey {επιθ.}

EN cagey
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

cagey (επίσης: canny, cautious, chary, circumspect)
volume_up
försiktig {επιθ.}
cagey (επίσης: close, reticent)
volume_up
förtegen {επιθ.}
cagey (επίσης: evasive, skulking)
volume_up
undvikande {επιθ.}

2. καθημερινός λόγος

cagey (επίσης: chary, distrustful, leery, suspicious)
volume_up
misstänksam {επιθ.}
However, we need to look at the problem without raising undue concerns which would worry the workers in this industry and make the insurance industry very cagey indeed.
Vi bör emellertid se över den här frågan utan att vålla onödiga farhågor som skulle oroa de anställda inom denna industrigren och förvisso göra försäkringsbranschen misstänksam.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «cagey»:

cagey