ρωσική μετάφραση του όρου «to subside»

EN

«to subside» Ρωσικά μετάφραση

EN to subside
volume_up
[subsided|subsided] {ρήμα}

to subside (επίσης: to cave, to come down)
to subside (επίσης: to fall, to sink, to come down)
to subside (επίσης: to cave in, to fix, to settle, to sink)
volume_up
оседать [оседа́ть] {ρ.}
to subside (επίσης: to hush, to quiet down)
volume_up
утихать [утиха́ть] {ρ.}
to subside (επίσης: to crash, to drop, to fall, to flake)
volume_up
падать [па́дать] {ρ.}
to subside (επίσης: to abate, to flag, to go off, to languish)
volume_up
ослабевать [ослабева́ть] {ρ.}
to subside (επίσης: to ooze, to sink, to tail, to wane)
volume_up
убывать [убыва́ть] {ρ.}
to subside
volume_up
умолкать [умолка́ть] {ρ.}
to subside
volume_up
схлынуть [схлынуть] {ρ.}