ρωσική μετάφραση του όρου «to participate»

EN

«to participate» Ρωσικά μετάφραση

EN to participate
volume_up
[participated|participated] {ρήμα}

AK: It had to have a rider, and it had to participate in cavalry charges.
АК: Должен был быть всадник, и надо было участвовать в кавалерийских атаках.
участвовать в спортивных занятиях
to participate (επίσης: to apply, to take, to use)
volume_up
пользоваться [по́льзоваться] [по́льзовался|по́льзовался бы] {αυτ.ρ.μησυν}
to participate (επίσης: to disunite, to divide, to part, to partake)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to participate» στα ρωσικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt's a culture where people participate in the creation and the re-creation of their culture.
Это культура, в которой люди участвуют в создании и воссоздании самой культуры.
EnglishThat was news to me, and it felt like it was a very important thing to get to participate in.
Все это было ново для меня и мне казалось невероятно важным, принять в этом активное участие.
EnglishAnd to participate, for a mutant, there is a minimum of exercise, a minimum of sport.
И для мутантов найдется что сделать и куда себя применить.
EnglishDon't participate in link schemes designed to increase your site's ranking or PageRank.
Не участвуйте в схемах построения ссылок, разработанных для повышения рейтинга веб-сайта, и в системе PageRank.
EnglishBecause we don't just enjoy now, we participate.
А всё потому, что теперь мы не просто чем-то наслаждаемся, но и принимаем в этом участие.
EnglishNow how did the gut actually participate in this development?
Какую же роль в развитии сыграл кишечник?
EnglishThey all participate in the truths that two has.
EnglishAnd we invite you to participate.
И мы хотим пригласить вас к участию в нём.