ρωσική μετάφραση του όρου «limb»

EN

«limb» Ρωσικά μετάφραση

volume_up
limb {ουσ.}

EN limb
volume_up
{ουσιαστικό}

limb (επίσης: extremity)
volume_up
конечность [коне́чность] {θηλ.}
Это тритон, заново отращивает свою конечность.
Вы все знаете, что такое фантомная конечность.
У этой саламандры повреждение конечности.
limb (επίσης: branch, lay-by, rod, siding)
volume_up
ветка [ве́тка] {θηλ.}
limb (επίσης: bough, knag)
volume_up
сук [сук] {αρσ.}
limb (επίσης: brat, spawn, whelp, bantling)
volume_up
отродье [отро́дье] {ουδ.}
limb (επίσης: member, convener)
volume_up
член [член] {αρσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «limb»:

limb

Παραδείγματα χρήσης του όρου «limb» στα ρωσικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd every three months or so these animals molt, and they build a new limb and it's no problem.
И примерно каждые три месяца эти животные линяют, и выращивают новый орган, и никаких проблем.
EnglishWe've been told to go out on a limb and say something surprising.
Нам было сказано выйти и сказать что-нибудь неожиданное.
EnglishThe first peak, obviously, is the limb hitting the load cell.
Первый пик, понятно, это удар органа по датчику нагрузки.
EnglishAnd this is actually real photography, timed photography, showing how that limb regenerates in a period of days.
Это настоящие фотографии, синхронные фотографии, демонстрирующие регенерацию конечности за несколько дней.
EnglishThere's a limb prosthetic up here, similar actually one on the soldier that's come back from Iraq.
EnglishThis is actually a limb injury in this salamander.
У этой саламандры повреждение конечности.
EnglishAnd what I'd like you to do in this shot is keep your eye on this, on the surface of the load cell, as the limb comes flying through.
И теперь смотрите внимательно вот сюда, на поверхность датчика нагрузки, пока орган по нему ударяет.
EnglishWhat's beautiful is, you can probably see on the limb there some faint, sort of, wisps of almost smoke rising up from the limb.
Что красиво, так это то, что вы можете увидеть на лимбе, какие то призрачные струи дыма, поднимающиеся с лимба.
EnglishThe whole limb extends out.