ρουμανική μετάφραση του όρου «your favourite»

EN

«your favourite» Ρουμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «your favourite».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «your favourite» στα ρουμανικά

your αντωνυμία
you επίρρημα
Romanian
you αντωνυμία
you επιφώνημα
Romanian
favourite ουσιαστικό
Romanian
favourite επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «your favourite» στα ρουμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTake your friends, files, and favourite sites with you.
EnglishIn Windows 8 and Windows RT, there are a few new places to show your favourite pictures and colours.
În Windows 8 și Windows RT, există câteva locuri noi în care puteți expune imaginile și culorile preferate.
EnglishI knew that this was one of your favourite subjects.
EnglishYou can easily access what you use most by pinning your favourite applications, websites and more to the Start screen.
Prin fixarea aplicațiilor, site-urilor web și a altor elemente la ecranul Start puteți accesa cu ușurință ceea ce folosiți cel mai mult.
EnglishYou can create groups, show updates on tiles and move tiles around for better access to your favourite people, websites and more.
Puteți crea grupuri, puteți afișa actualizări pe dale și puteți muta dalele pentru acces mai facil la persoanele, site-urile web și alte elemente favorite.
EnglishFor example, stream from your PC to show holiday photos on the TV and play your favourite music on your speakers at the same time.
De exemplu, redați în flux de la computer pentru a arăta fotografii din vacanță pe computer și pentru a reda muzica preferată la difuzoare, în același timp.
EnglishIt can be disappointing to miss your favourite programme, so it's a good idea to check your settings and understand some of the most common problems.
Poate fi o dezamăgire să pierdeți programul preferat, deci este o idee bună să vă verificați setările și să înțelegeți câteva dintre problemele obișnuite.

Αλλα λόγια

English
  • your favourite

Στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.