ρουμανική μετάφραση του όρου «to exterminate»

EN

«to exterminate» Ρουμανικά μετάφραση

EN

to exterminate [exterminated|exterminated] {ρήμα}

volume_up
to exterminate (επίσης: to wipe out)
volume_up
a extermina {ρ.} (un popor)
At present, Big Finance, which is attempting to introduce a new world order, is exterminating us, but tomorrow they could also exterminate you.
Astăzi, marea finanță care încearcă să instaureze o nouă ordine mondială ne extermină pe noi, dar mâine s-ar putea să vă extermine și pe voi.
There are simply no excuses for States coldly and deliberately exterminating defenceless people in their charge.
Nu există pur şi simplu niciun fel de scuze pentru statele care extermină cu răceală şi în mod deliberat persoane fără apărare care se află în sarcina lor.
to exterminate (επίσης: to extirpate)
volume_up
a distruge {ρ.} (a extermina)
to exterminate (επίσης: to wipe out)
volume_up
a dezrădăcina {ρ.} [μεταφ.]

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to exterminate» στα ρουμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishWe are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed.
Suntem împotriva acestui pact deoarece nu dorim să exterminăm lucrătorii, pensionarii și șomerii.
EnglishAt present, Big Finance, which is attempting to introduce a new world order, is exterminating us, but tomorrow they could also exterminate you.
Astăzi, marea finanță care încearcă să instaureze o nouă ordine mondială ne extermină pe noi, dar mâine s-ar putea să vă extermine și pe voi.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «extermination»:

extermination
exterminator