ρουμανική μετάφραση του όρου «extensive»

EN

«extensive» Ρουμανικά μετάφραση

volume_up
extensive {επιθ.}

EN extensive
volume_up
{επίθετο}

extensive (επίσης: drawn-out)
volume_up
extins {αρσ.επιθ.}
President-in-Office of the Council, we wish to thank you for your most constructive, extensive report, and to wish you all the best for your Presidency!
Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, dorim să vă mulţumim pentru raportul constructiv şi extins, şi vă dorim toate cele bune pentru preşedinţia dumneavoastră!
In my opinion, however, we need to introduce an even more extensive coordination mechanism which would contribute towards aligning the instruments, policies and parties concerned.
În opinia mea, trebuie totuși să introducem un mecanism și mai extins de coordonare, care ar contribui la alinierea instrumentelor, a politicilor și a părților interesate.
This agreement has the potential to create more extensive free trade and more free borders between Europe and Canada than currently exist between Canada and the United States.
Acest acord are potențialul de a crea un liber schimb mai extins și de a elibera mai multe frontiere între Europa și Canada decât există în prezent între Canada și Statele Unite.
extensive (επίσης: ample, capacious, far-flung, far-reaching)
volume_up
vast {αρσ.επιθ.}
. - Although Malta and Gozo are territorially the smallest EU state they have control over extensive air space.
în scris - Deşi Malta şi Gozo sunt cel mai mic stat din UE din punct de vedere teritorial, deţin controlul asupra unui spaţiu aerian vast.
It is an extensive service, and such an extensive service does not deserve to have the agricultural budget cut if it is at all possible.
Reprezintă un serviciu vast și unui astfel de serviciu nu merită să îi fie redus bugetul pentru agricultură, dacă acest lucru este posibil.
This creates a huge burden of time and cost for our farmers, and requires extensive administration.
Din punct de vedere al timpului şi al costurilor, acest lucru creează o povară foarte mare pentru agricultorii noştri şi implică un sistem administrativ vast.
extensive
volume_up
extensiv {αρσ.επιθ.}
Unfortunately, the word 'extensive' has been used in the translations.
Din păcate, în traduceri s-a folosit termenul "extensiv”.
"Extensiv” înseamnă cu totul altceva.
extensive (επίσης: bulky, spacious, thick, voluminous)
volume_up
voluminos {αρσ.επιθ.}
extensive (επίσης: ample, broad, wide)
volume_up
cuprinzator (larg) {αρσ.επιθ.}
extensive
volume_up
larg (întins) {αρσ.επιθ.}
extensive
volume_up
considerabil (întins) {αρσ.επιθ.}
extensive
volume_up
lung (întins) {αρσ.επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «extensive»:

extensive
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «extensive» στα ρουμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe European Parliament is therefore proposing an extensive information campaign.
În consecinţă, Parlamentul European propune o campanie vastă de informare.
EnglishIt is quite clear that Albania needs an extensive and radical moral shake-up.
Este destul de clar că Albania are nevoie de o reformă morală extensivă şi radicală.
EnglishThere are reams of pages of rules, accompanied by an extensive inspection procedure.
Avem maldăre de pagini de norme, însoţite de o procedură vastă de inspecţie.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Ar trebui să ne pese de acestea, iar departamentele noastre au efectuat un studiu amplu.
EnglishThere are also extensive food shortages at all levels of the population.
Există, de asemenea, penurii grave de alimente la toate nivelurile populaţiei.
EnglishThe floods of 2010 affected extensive areas across several Central European countries.
Inundațiile din 2010 au afectat zone extinse din mai multe țări din Europa Centrală.
EnglishI, too, declare my readiness to give extensive assistance in the negotiations.
Eu mă declar, de asemenea, pregătit să îmi acord întreaga susținere în cursul negocierilor.
EnglishYou know that my group strongly opposes the extensive introduction of biometrics.
Ştiţi că grupul din care fac parte se opune vehement introducerii pe scară largă a biometriei.
EnglishIn Romania we have extensive corruption and problems with the judiciary to contend with.
În România există o corupţie extinsă şi probleme ale sistemului judiciar de a o combate.
EnglishExtensive information campaigns were proposed, and website launches were considered.
S-au propus vaste campanii de informare și s-au luat în considerare lansări de site-uri web.
EnglishIt has to be much more extensive; otherwise we will not solve the problem.
Trebuie să aibă o arie de aplicabilitate mult mai extinsă; altfel nu vom rezolva problema.
EnglishThese efforts should be mirrored in extensive education campaigns.
Aceste eforturi ar trebui să fie oglindite în campanii extensive de educare.
EnglishCroatia has had to make extensive and intrusive legislative changes.
Croația a trebuit să facă schimbări legislative semnificative și invazive.
EnglishThe Council adopted extensive conclusions on Yemen in October.
Consiliul a adoptat concluzii detaliate cu privire la Yemen în luna octombrie.
EnglishThe report contains an extensive list of issues that must be settled.
Raportul conţine o listă lungă de probleme care trebuie clarificate.
EnglishCitizens should, therefore, have extensive and easy access to telecommunications services.
Aşadar, cetăţenii ar trebui să aibă un acces simplu şi larg la serviciile de telecomunicaţii.
EnglishDecentralised energy systems will need to be combined with extensive sources of renewable energy.
Sistemele energetice descentralizate trebuie combinate cu surse de energie regenerabilă.
EnglishWe did hold an extensive debate in this House in June 2006.
În iunie 2006 a avut loc o dezbatere de mare amploare în acest Parlament.
EnglishOn the other hand, the bringing together of the directives results in more extensive harmonisation.
Pe de altă parte, unirea directivelor duce la o armonizare mai extinsă.
EnglishIn other words, an extensive, integrated market itself can be the engine of innovation in the future.
Cu alte cuvinte, doar o piață vastă, integrată poate să fie motorul inovării în viitor.