ρουμανική μετάφραση του όρου «to detach»

EN

«to detach» Ρουμανικά μετάφραση

EN to detach
volume_up
[detached|detached] {ρήμα}

to detach (επίσης: to alienate, to cut off, to disjoin, to pull off)
volume_up
a detașa {ρ.}
to detach
volume_up
a detaşa {αμεταβ.ρ.}
Pentru a detaşa un gadget din Bara laterală, glisaţi-l pe desktop.
to detach (επίσης: to undo)
volume_up
a desprinde {ρ.} (a desface)
to detach (επίσης: to disconnect, to disjoin, to dissolve, to distinguish)
volume_up
a despărți {ρ.}
to detach (επίσης: to annul, to cancel, to come undone, to disassemble)
volume_up
a desface {ρ.}
to detach (επίσης: to plug in, to set apart)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to detach» στα ρουμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishYou might want to close Sidebar if you detach all the gadgets from it.
Este recomandabil să închideți Bara laterală dacă ați detașat toate gadgeturile de pe ea.
EnglishYou can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Aveți posibilitatea să detașați gadgeturi din Bara laterală și să le plasați oriunde pe desktop.
EnglishYou can detach all of the gadgets from Sidebar and place them on the desktop.
Aveți posibilitatea să detașați toate gadgeturile de pe Bara laterală și să le amplasați pe desktop.
EnglishYou can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Aveți posibilitatea să detașați gadgeturile de pe Bara laterală și să le amplasați oriunde pe desktop.
EnglishHowever, you can detach gadgets from the sidebar and place them anywhere on the desktop.
Însă aveți posibilitatea să detașați gadgeturi din Bara laterală și să le plasați oriunde pe desktop:
EnglishRight-click the gadget you want to detach, and then click Detach from Sidebar.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe gadgetul pe care doriți să îl detașați, apoi faceți clic pe Detașare de Bara laterală.
EnglishOnce you add a gadget to Sidebar, you can use it there, or detach it and place it anywhere on the desktop.
După ce adăugați gadgetul la Bara laterală, aveți posibilitatea să îl utilizați acolo sau îl detașați și să îl plasați oriunde pe desktop.
EnglishYou can also add multiple instances of a particular gadget, and detach one or more gadgets from Sidebar and place them on your desktop.
De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați mai multe instanțe ale unui anumit gadget și să detașați unul sau mai multe gadgeturi de pe Bara laterală și să le plasați pe desktop.