EN

to compensate [compensated|compensated] {ρήμα}

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to compensate» στα ρουμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe European Parliament is doing its bit to compensate for the failings of others.
Parlamentul European îşi aduce aportul pentru a compensa erorile altora.
EnglishFrom our side, we can compensate for years of irresponsible behaviour.
În ceea ce ne priveşte, putem compensa pentru anii de comportament iresponsabil.
EnglishElectric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
Vehiculele electrice compensează această neregularitate prin propriile caracteristici speciale.
EnglishEurope's surplus in services is too small to compensate for this.
Excedentul Europei în domeniul serviciilor este prea mic pentru a compensa acest lucru.
EnglishHumanitarian agencies, however, cannot continue to compensate for the weaknesses of the Haitian State.
Totuşi, agenţiile umanitare nu pot compensa la nesfârşit slăbiciunile statului haitian.
EnglishMany countries have chosen to compensate for this by increasing government subsidies to the parties.
Multe țări au ales să compenseze acest lucru prin creșterea subvențiilor de la guvern pentru partide.
EnglishThe report therefore emphasises the need to compensate these same producers for their efforts.
Prin urmare, raportul subliniază necesitatea de a compensa însuşi aceşti producători pentru eforturile lor.
EnglishWho will compensate the individual citizens affected?
EnglishThe question is: will this be enough to compensate for the failings of the European Arrest Warrant?
Întrebarea este: va fi oare acest lucru de ajuns pentru a compensa deficienţele mandatului european de arestare?
English. - Mr President, I will be brief to compensate for the time that Mr Portas took.
în numele Grupului EFD. - Dle președinte, voi vorbi puțin pentru a compensa durata discursului dlui Portas.
EnglishIf air travel is no longer possible, we are not in a position to compensate adequately for its absence.
Dacă transportul aerian nu mai este posibil, nu avem posibilitatea de a compensa lipsa sa în mod corespunzător.
EnglishTo compensate for this, extra security measures have to be put in place at the EU’s external borders.
În compensaţie, este necesară adoptarea unor măsuri pentru întărirea securităţii la graniţele externe ale Uniunii.
EnglishIt is not up to the public authorities to compensate for this unacceptable failure to fulfil one's obligations.
Nu depinde de autorităţile publice să compenseze pentru acest eşec inacceptabil de îndeplinire a obligaţiilor.
EnglishI told him that in Copenhagen, we will also find resources to compensate those countries that keep the forests intact.
I-am spus că la Copenhaga vom găsi resursele necesare pentru a despăgubi ţările care menţin pădurile intacte.
EnglishMoreover, travel agencies are exempt from the obligation to compensate travellers for unused flights.
Mai mult decât atât, agențiile de turism sunt scutite de obligațiile de a-i despăgubi pe călători pentru zborurile neefectuate.
EnglishOf course, we also need - as you mentioned - a fair liability system to compensate damage.
Avem nevoie, de asemenea, desigur - şi dumneavoastră aţi menţionat acest lucru - de un sistem de răspundere corect care să remedieze daunele.
EnglishIn this project, measures have been taken voluntarily to compensate for this, which seems to have been forgotten.
În cadrul acestui proiect, s-au luat în mod voluntar măsuri pentru a compensa acest lucru, care par să fi fost uitate.
EnglishMy question and concern is who will compensate the companies which have already had to suspend their activities?
Întrebarea mea şi în acelaşi timp preocuparea mea este cine va despăgubi companiile care şi-au suspendat deja activităţile?
EnglishOne is to increase the reduction for cars, in order to compensate for the emissions from commercial vehicles.
Una constă în reducerea suplimentară a pragului de emisii pentru autoturisme, pentru a compensa emisiile vehiculelor utilitare.
EnglishThis fund is not used to compensate private individuals for damage to property, but primarily to rebuild infrastructure.
Acest fond nu este utilizat pentru a compensa daunele private, ci pentru a reconstrui în primul rând infrastructura.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «compensation»:

compensation
English
Αλλα λόγια