πορτογαλική μετάφραση του όρου «friend you»

EN

«friend you» Πορτογαλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «friend you».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «friend you» στα πορτογαλικά

friend ουσιαστικό
you αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «friend you» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFor your dead friend...... for the job you didn't finish in San Antonio.
Pelo teu amigo morto...... pelo trabalho que não terminaste em San Antonio.
EnglishEcuador, my friend Kepler, as you can see, they call him Juan.
EnglishIf you don’t understand English, please ask someone in your family circle or a friend to assist you.
Se não entende inglês, por favor peça a alguém do seu círculo familiar ou a um amigo para o ajudar.
EnglishA short while ago, in reply to my honourable friend Mr Toussas, you said that it was a matter for the courts.
Há pouco, em resposta ao meu colega Toussas, V. Exa. disse que era um assunto dos tribunais.
EnglishThe honor is to be may introduce... at me you my friend and everyone's friend from Of the best state in the united States.
É minha honra apresentar o meu amigo, e um amigo de todos no maior estado dos EUA.
EnglishWe've come to rescue our friend, you evil bag of bolts.
EnglishI replied to my friend, 'I think you are being unfair.
EnglishA short while ago, in reply to my honourable friend Mr Toussas, you said that it was a matter for the courts.
Quando a lei impede a aplicação dos acórdãos dos tribunais, a Comissão vai permanecer inactiva mais uma vez?
EnglishEurope must say to America, as one does to a dear friend, ‘ you are cutting yourself off; your policies are isolating you.’
É necessária uma parceria entre iguais, mas isso requer uma Europa forte e unida, capaz de intervir.
EnglishI´m sorry, old friend, but you lost the faith.
EnglishSo she was like that jazz musician friend you have who never studied music but is a terrific musician; she just had a feeling for math.
Ela era como aquele amigo que é músico de jazz que nunca estudou música mas é um músico estupendo.
EnglishYeah, well, your friend just got you killed.
EnglishAs a friend, I say to you: Parliament's support will be proportional not to your prudence but to your boldness.
Como amigo, digo-lhe, Senhor Presidente da Comissão: o apoio do Parlamento será proporcional não à sua prudência, mas sim à sua audácia.
Englishenjoy, our tiny friend - thank you.
EnglishLadies and gentlemen, can any one of you tell me a neighbor, a friend, a relative that you know, who became rich by receiving charity?
Senhoras e senhores, alguém me poderá indicar um vizinho, um amigo, um familiar que conheçam que se tornou rico por receber caridade?
EnglishEurope must say to America, as one does to a dear friend, ‘you are cutting yourself off; your policies are isolating you.’
A Europa, à semelhança do que se faz com um amigo querido, tem de dizer aos Estados Unidos: "estás a dar um tiro no próprio pé e as tuas políticas estão a isolar-te".
EnglishPeople who genuinely try it know that this is not the case, but that, if you do know the friend of a friend, you are getting close.
As pessoas que tentam obter subsídios de forma genuína sabem que não é assim, mas sabem também que conhecendo um amigo de um amigo, tudo se torna mais fácil.

Αλλα λόγια

English
  • friend you

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.