πορτογαλική μετάφραση του όρου «draftswoman»

EN

«draftswoman» Πορτογαλικά μετάφραση

EN

draftswoman {ουσιαστικό}

volume_up
draftswoman
draftswoman (επίσης: designer, draftsman, drawer)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «draftswoman» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishI would also like to thank the draftswoman and draftsman of the other committees, Mrs Lucas and Mr Stevenson.
Gostaria também de agradecer aos relatores das outras comissões, a senhora deputada Lucas e o senhor deputado Stevenson.
EnglishDraftswoman, Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (RO) Dear colleagues, I see that the report has already provoked reactions.
relatora de parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros. - (RO) Senhoras e Senhores Deputados, constato que o relatório já provocou reacções.
English. - Madam President, I would like to recall that our colleague Erika Mann, who was the draftswoman for the opinion of the Committee on International Trade, could not be here.
relatora. - (EN) Senhora Presidente, gostaria de lembrar que a nossa colega, a deputada Erika Mann, a relatora de parecer da Comissão do Comércio Internacional, não pode estar presente.