πορτογαλική μετάφραση του όρου «atomic number 11»

EN

«atomic number 11» Πορτογαλικά μετάφραση

atomic number 11
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «atomic number 11».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «atomic number 11» στα πορτογαλικά

atomic επίθετο
atom ουσιαστικό
number ουσιαστικό
to number ρήμα