πορτογαλική μετάφραση του όρου «a neuroscientist»

EN

«a neuroscientist» Πορτογαλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a neuroscientist».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «a neuroscientist» στα πορτογαλικά

A ουσιαστικό
Portuguese
a άρθρο
Portuguese
a μετοχή
Portuguese

Παραδείγματα χρήσης του όρου «a neuroscientist» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI'm a neuroscientist, a professor at the University of California.
Sou um neurocientista e um professor na Universidade da Califórnia.
EnglishNow I'm not a neuroscientist.
EnglishNow I happen to know my children don't lie, so I thought, as a neuroscientist, it was important how I could explain how they were telling inconsistent truths.
Bom, eu sei que as minhas filhas não mentem, pelo que pensei, como neurocientista, que era importante poder explicar como é que elas estavam a dizer verdades inconsistentes.
EnglishSo, right now, Lucy Brown and I, the neuroscientist on our project, are looking at the data of the people who were put into the machine after they had just been dumped.
Assim, neste momento, eu e Lucy Brown, a neurocientista no nosso projecto, estamos à procura da informação sobre as pessoas que foram metidas na máquina depois de terem sido deixadas.

Αλλα λόγια

English
  • a neuroscientist

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .