πολωνική μετάφραση του όρου «yore»

EN

«yore» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
yore {επιρ.}

EN yore
volume_up
{επίρρημα}

1. ξεπερασμένο

yore (επίσης: formerly, back in the day, in the past)
volume_up
dawniej {επιρ.}
yore (επίσης: at one time, formerly, aforetime, once)
volume_up
niegdyś {επιρ.}
yore
volume_up
ongiś {επιρ.}