πολωνική μετάφραση του όρου «ship s boat»

EN

«ship s boat» Πολωνικά μετάφραση

ship s boat
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «ship s boat».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ship s boat» στα πολωνικά

ship ουσιαστικό
to ship ρήμα
boat ουσιαστικό
to boat ρήμα