πολωνική μετάφραση του όρου «screw»

EN

«screw» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
screw {ουσ.}
volume_up
screws {πληθ.αρ.}
volume_up
screwed {επιθ.}
EN

screw {ουσιαστικό}

volume_up
screw
When a screw is inserted, it expands, and its trademark "tails" prevent the fixing element from turning when the screw is screwed in.
Wkręcana śruba powoduje rozwieranie się kołka, a charakterystyczne „wąsy” powodują, że kołek nie obraca się wraz ze śrubą.
They're the next turn of this particular screw, which has been going on 20 years now.
To kolejne dokręcanie śruby, które trwa już od 20 lat.
screw

Παραδείγματα χρήσης του όρου «screw» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishSo be really careful to try and avoid the screw-ups that can undermine your brand.
Bądźcie więc ostrożni i unikajcie wpadek, które mogą podkopać waszą markę.
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
EnglishThe French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Oczywiście prezydent Francji pyta później, czy oni mają po kolei w głowie.
EnglishFor the 250 ml bottle a separate measuring device is placed on the screw cap.
Do butelek 250 ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.
EnglishThe 1000 ml bottle is closed with a tamper-proof LDPE screw-cap.
Butelka 1000 ml jest zamknięta zakrętką z LDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishWhite opaque low density polyethylene bottles with polystyrene screw cap.
Białe, nieprzezroczyste butelki z polietylenu o małej gęstości z polistyrenowymi nakrętkami.
EnglishA sealed blue white HDPE bottle pack, with a child resistant screw cap, in a carton, containing
Szczelnie zamknięta niebiesko- biała butelka wykonana z HDPE wyposażona w zamknięcie
EnglishThe 5000 ml can is closed with a tamper-proof HDPE screw-cap.
Butelka 5000 ml jest zamknięta zakrętką z HDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishIf using a transfer needle, screw the transfer needle tightly onto the syringe.
EnglishIf using a transfer needle, screw the transfer needle tightly onto the syringe.
EnglishBefore administration, screw the pump spray on the bottle.
Przed pierwszym użyciem przekręcić dźwignię urządzenia rozpylającego na butelce.
EnglishEach pack contains either 1 or 3 plastic bottles each with a screw-cap.
EnglishIf using a transfer needle, screw the transfer needle tightly onto the syringe.
EnglishC Screw the syringe tightly onto the vial adapter on the solvent vial.
EnglishAmber glass bottles with plastic screw cap containing 270 capsules of Invirase.
Butelki ze szkła oranżowego zamykane plastikową zakrętką, zawierające po 270 kapsułek preparatu Invirase.
EnglishScrew the capped needle clockwise onto the pen until it is tight.
Nałożyć igłę (nie zdejmując nasadki) na wstrzykiwacz ruchem obrotowym aż do wyczucia oporu.
EnglishThis procedure is given in symbolic instructions on the top of the screw cap.
EnglishAnd you can drill, cut, nail, screw paint and replace, with a minimum of cost.
EnglishPolypropylene bottle with a screw cap containing 60 hard capsules.
EnglishWe need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «screw»:

screw