EN

penetrating {επίθετο}

volume_up
(NL) The 2008 report once again gives cause for penetrating analysis and action, including on the part of the European Parliament.
(NL) Sprawozdanie dotyczące roku 2008 po raz kolejny daje powód do wnikliwej analizy i działania, w tym w Parlamencie Europejskim.
Judgments by the European Court of Justice are not, after all, political in nature; they are based on a penetrating analysis of actual states of affairs and law in the Member States.
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mają przecież charakteru politycznego, oparte są na wnikliwej analizie stanów faktycznych i prawa państw członkowskich.
penetrating (επίσης: high-pitched, incisive, insightful, keen, profound, treble)
volume_up
przenikliwy {αρσ.επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «penetrating» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishTake care to avoid penetrating the abdominal wall musculature or fat tissue.
Należy zachować ostrożność, aby nie wkłuć się do tkanki mięśniowej ściany brzusznej lub tkanki tłuszczowej.
EnglishPress down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Silnie nacisnąć na opakowanie, aż łącznik ‘ wskoczy ’ na miejsce, a jego szpikulec przebije korek fiolki.
EnglishAccording to the text, the instrument is intended to resolve the problems which EU companies have in penetrating certain markets.
Zgodnie z tekstem celem instrumentu ma być rozwiązanie problemów przedsiębiorstw z UE z penetracją niektórych rynków.
English(NL) The 2008 report once again gives cause for penetrating analysis and action, including on the part of the European Parliament.
(NL) Sprawozdanie dotyczące roku 2008 po raz kolejny daje powód do wnikliwej analizy i działania, w tym w Parlamencie Europejskim.
EnglishPress down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Mocno nacisnąć na opakowanie aż nasadka ” wskoczy ” na miejsce w górnej części fiolki, a szpikulec nasadki przebije korek fiolki.
EnglishIt deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
Dotyczy dichlorometanu (DCM), który jest bezbarwnym związkiem chemicznym o słodkim, przyjemnym i przenikliwym zapachu, przypominającym eter.
EnglishLooked up at the ceiling of my office one day -- I was working on a ground-penetrating radar project -- and my physicist CEO came in and said, "We have a real problem.
Patrzyłem w sufit mojego biura pewnego dnia, próbujac opracować projekt radaru penetrującego ziemię, gdy mój fizyk CEO wszedł i powiedział, "Mamy poważny problem.
EnglishJust this morning I heard on the radio a penetrating report from St Petersburg on medicines that are unaffordable and thus unattainable for the average Russian citizen.
Nie dalej jak dziś rano słyszałem w radio niepokojące doniesienia z Sankt Petersburga, że przeciętnego obywatela Rosji nie stać na leki, stąd też są one dla niego nieosiągalne.
EnglishJudgments by the European Court of Justice are not, after all, political in nature; they are based on a penetrating analysis of actual states of affairs and law in the Member States.
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mają przecież charakteru politycznego, oparte są na wnikliwej analizie stanów faktycznych i prawa państw członkowskich.

«penetrating gaze» Πολωνικά μετάφραση

penetrating gaze
Polish
  • przenikliwy wzrok
  • przenikliwe spojrzenie
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «penetrating»:

penetrating
penetration
Αλλα λόγια
English

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .