πολωνική μετάφραση του όρου «individuality»

EN

«individuality» Πολωνικά μετάφραση

EN individuality
volume_up
{ουσιαστικό}

individuality (επίσης: selfhood)
individuality

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «individuality»:

individuality

Παραδείγματα χρήσης του όρου «individuality» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSo I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
Uważam że ta widownia w szczególności może zrozumieć jak ważna jest niepowtarzalność.
EnglishDiscrimination against women is a violation of basic human rights, humiliating women and destroying their individuality.
Dyskryminacja kobiet jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, upokarzaniem kobiet i niszczeniem ich indywidualności.
EnglishIt could be the basis for others, but each EPA has to have its own individuality, and we have to learn the lessons from the CARIFORUM negotiations as well.
Ta umowa może stanowić podstawę dla innych, ale każda umowa EPA musi mieć swój indywidualny charakter, a my musimy również wyciągnąć dobre wnioski z negocjacji z CARIFORUM.

Αλλα λόγια