πολωνική μετάφραση του όρου «to envenom»

EN

«to envenom» Πολωνικά μετάφραση

EN

to envenom [envenomed|envenomed] {ρήμα}

volume_up
to envenom (επίσης: to contaminate, to embitter, to poison)
volume_up
zatruwać {μη.συν.ρ}
to envenom (επίσης: to fuel, to stoke, to whet, to whip up, to stoke up)
volume_up
podsycać {μη.συν.ρ}
to envenom (επίσης: to exacerbate)