πολωνική μετάφραση του όρου «to envenom»

EN

«to envenom» Πολωνικά μετάφραση

EN to envenom
volume_up
[envenomed|envenomed] {ρήμα}

to envenom (επίσης: to embitter, to poison, to contaminate)
volume_up
zatruwać {μη.συν.ρ}
to envenom (επίσης: to fuel, to whip up, to stoke, to whet)
volume_up
podsycać {μη.συν.ρ}
to envenom (επίσης: to exacerbate)
to envenom