πολωνική μετάφραση του όρου «to budge»

EN

«to budge» Πολωνικά μετάφραση

EN

to budge [budged|budged] {ρήμα}

volume_up
to budge (επίσης: to bring up, to broach, to commove)
to budge
to budge (επίσης: to coax)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to budge» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThat is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
Jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu i powinno być jasne, że w tym względzie nie możemy ustąpić.
EnglishHowever, some do need to budge - including the German Government.
EnglishOur message is that the European Union is prepared to budge if the authorities in Minsk make an effort.
Chcemy przekazać, że Unia Europejska jest przygotowana do zmiany stanowiska, jeżeli władze w Mińsku podejmą wysiłki we właściwym kierunku.
EnglishLate in the day, the Commission came forward with a compromise proposal, but the Council did not budge one inch, so it should not blame Parliament for this breakdown.
Na koniec Komisja przedstawiła kompromisowy wniosek, ale Rada nie ustąpiła ani na krok, nie powinna więc winić Parlamentu za to niepowodzenie.

«budget gap» Πολωνικά μετάφραση

budget gap
Polish
  • luka budżetowa
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.