πολωνική μετάφραση του όρου «axiom»

EN

«axiom» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
axiom {ουσ.}

EN axiom
volume_up
{ουσιαστικό}

1. μαθηματικά

axiom
volume_up
aksjomat {αρσ.}
This is the fundamental axiom which each party to the conflict must hold equally important, if there is ever to be true peace in that region.
To jest podstawowy aksjomat, który każda strona konfliktu musi uznać za równie ważny, jeżeli w tym regionie ma kiedykolwiek zapanować prawdziwy pokój.
That is why, as rapporteur, I wanted the fundamental axiom of this report to be the moral and legal responsibility of Europe towards the Iraqi people.
Właśnie dlatego jako sprawozdawczyni chciałam, aby podstawowy aksjomat tego sprawozdania stał się moralną oraz prawną odpowiedzialnością Europy wobec Irakijczyków.
axiom
volume_up
pewnik {αρσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «axiom»:

axiom
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «axiom» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSo next, the scientific method -- an axiom of physics, of all science -- says you cannot prove a hypothesis through observation, you can only disprove it.
Idziemy dalej, metoda naukowa, podstawa fizyki, całej nauki -- mówi, że nie możesz udowodnić hipotezy przez obserwację. ~~~ Możesz ją tylko obalić.