πολωνική μετάφραση του όρου «ancestor»

EN

«ancestor» Πολωνικά μετάφραση

EN ancestor
volume_up
{ουσιαστικό}

ancestor (επίσης: forebear, forefathers, forbear)
volume_up
przodek {αρσ.}
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
Dwie sekwencje ludzkiego DNA wracają do wspólnego przodka całkiem niedawno.
That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Mamy wspólnego przodka, ewolucyjną babcię, która żyła 6 milionów lat temu.
That means that not all three could be my direct ancestor.
Znaczy to, że wszystkie trzy nie mogą być moimi bezpośrednimi przodkami.
ancestor (επίσης: old man)
volume_up
dziad {αρσ.}
ancestor (επίσης: forebear)
volume_up
antenat {αρσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ancestor»:

ancestor

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ancestor» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd in other places, like Maryland, they're trying to figure out what the primordial ancestor is.
Gdzie indziej, np. w Maryland, próbuje się ustalić, kto był naszym pierwotnym przodkiem.
EnglishSo, Homo erectus was the first human ancestor to leave Africa and begin its spread across the globe.
Skamieliny Homo erectus znajdujemy w Gruzji, w Chinach, również w rożnych częściach Indonezji.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
English~~~ So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Zapomniała pani o słoniach!" Dlatego w 1982 zapytałam: "Może ich przodkiem jest gatunek wodny?"
EnglishIf you share a marker with someone, it means you share an ancestor at some point in the past, the person who first had that change in their DNA.
Osobę, u której pierwszy raz wystąpiła taka zmiana w DNA.
EnglishWe then got to the last ancestor.
Tu dochodzimy do najstarszych przodków.
EnglishThe hyena is the ancestor of the horse because it was part of a production called "Faustus in Africa," a Handspring Production from 1995, where it had to play draughts with Helen of Troy.
Hiena jest przodkiem konia, ponieważ była częścią produkcji pod tytułem "Faust w Afryce", produkcją studia Handspring z 1995, gdzie musiała grać w warcaby z Heleną Trojańską.

Αλλα λόγια