EN

newcomer {ουσιαστικό}

volume_up
newcomer (επίσης: new arrival, upstart, sojourner)
The newcomer drove into the carport, snuggling up close to Keenan's car.
A jövevény behajtott a parkolóba, szorosan Keenan kocsija mellett.
Bella megérezte, hogy új jövevény érkezett a gyülekezetébe, hegyezni kezdte a fülét.
A zavarást produkáló új jövevény akárki is, túl távol van, hogy beavatkozhasson.
newcomer (επίσης: new arrival)
Az újonnan érkező és a már összegyűlt szövetségesek szembenéztek egymással.
Az újonnan érkező élvezettel szemlélte a helyzetet.
A lány nem tudta biztosan, kiféle, vagy miféle az újonnan érkező.
newcomer (επίσης: alien, stranger, outlander)
Seeing that, the newcomer touched his helm in what was clearly a salute to the outlander.
Erre az újonnan érkezett sisakjához emelte kezét, ami nyilvánvalóan tisztelgés volt az idegen előtt.
There is no time for games, Shea, the newcomer spoke suddenly in a mild, but weary voice.
Nincs idő játszadozni, Shea szólalt meg hirtelen az idegen, szelíd, de fáradt hangon.
In a desert summer that had toasted every resident of Pico Mundo, this newcomer remained as pale as bread dough.
Az idegen rendkívül sápadt volt, bár a Pico Mundó-i sivatagi nyárban mindenki csokoládébarnára sül.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «newcomer» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAfter a few preliminary remarks, Shea turned back to the newcomer to the Vale.
Néhány bevezető megjegyzés után visszafordult a völgybe érkezett jövevényhez.
EnglishThe newcomer didn't do as Lori would have done in such circumstances, and withdraw.
A másik lány nem vonult vissza, ahogy Lori tette volna hasonló esetben.
EnglishBella, sensing a newcomer among her congregation, pricked up her ears.
Bella megérezte, hogy új jövevény érkezett a gyülekezetébe, hegyezni kezdte a fülét.
EnglishThere is no time for games, Shea, the newcomer spoke suddenly in a mild, but weary voice.
Nincs idő játszadozni, Shea szólalt meg hirtelen az idegen, szelíd, de fáradt hangon.
EnglishOne newcomer, a darkly tanned female, shoved a nonsinging bystander aside.
Egy újabb vendég, egy barnára sült nőstény jött oda, félretolva egy nem éneklő nézelődőt.
EnglishMeanwhile, the newcomer kept babbling, as if unable to believe his good fortune.
Hari nem látta tisztán, míg a ruhaujjából elő nem vette a zsebkendőjét és meg nem törölte a szemét.
EnglishThe newcomer, whoever he was, was too far out to matter now.
A zavarást produkáló új jövevény akárki is, túl távol van, hogy beavatkozhasson.
EnglishThe newcomer, his face long with surprise, was dressed in a camouflage parka and holding a rifle.
A döbbenettől megnyúlt arcú jövevény terepszín anorákot viselt, és puska volt nála.
EnglishThe stool beside him was jerked back from the table as a newcomer swung leg across to sit.
A mellette levő széket egy újonnan érkező lába húzta el az asztaltól.
EnglishWhoever or whatever this newcomer was, it was now cloaked in an upright oval of blue fire.
Bárki, vagy bármi volt is az új jövevény, egy függőleges, ovális, kék lángnyelv burkolta be.
EnglishThe newcomer drove into the carport, snuggling up close to Keenan's car.
EnglishThe door opened and he saw, with unutterable relief, that the newcomer was Owen Underhill.
Nyílt az ajtó, és ő leírhatatlan megkönnyebbüléssel látta, hogy az újonnan érkező Owen Underhill.
EnglishDespite his studied indifference, curiosity finally forced him to turn to look upon the newcomer.
Közömbösségén végül úrrá lett a kíváncsiság, s felnézett a jövevényre.
EnglishSeeing that, the newcomer touched his helm in what was clearly a salute to the outlander.
Erre az újonnan érkezett sisakjához emelte kezét, ami nyilvánvalóan tisztelgés volt az idegen előtt.
EnglishHart's narrowed eyes told him that the newcomer was armed.
Hart összeszűkülő szemei tudatták vele, hogy a látogató fegyvert visel.
EnglishFrom the service side of the counter, Bertie Orbic greeted the new-comer.
EnglishNow the newcomer interrupted his view as he lurched to the door.
EnglishSure enough, the newcomer wore fancy, fractal-plaid pants and an iridescent jacket.
Nos, legyek átkozott, ha a logikának a legkisebb csírája létezik ebben az univerzumban! morogta Biron Maserd.
EnglishHe would deal with the B-2, then go back and take care of the newcomer with the big jammer.
EnglishNewcomer and gathered conspirators faced each other.
Az újonnan érkező és a már összegyűlt szövetségesek szembenéztek egymással.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «newcomer»:

newcomer