ουγγρική μετάφραση του όρου «malignant»

EN

«malignant» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
malign {επιθ.}
EN

malignant {επίθετο}

volume_up
malignant (επίσης: bitchy, envious, hostile, ill-disposed)
According to Apuleius, larvae are malignant demons created out of men.
Apuleius szerint a lárvák rosszindulatú démonok, amelyeket emberekből teremtettek.
A churel is the peculiarly malignant ghost of a woman who has died in child-bed.
(A churel olyan asszony különösen rosszindulatú szelleme, aki gyermekágyban halt meg.
A kérdés csak az, vajon rosszindulatú ellenségünk-e vagy őrzőangyalunk.
malignant (επίσης: dangerous, hairy, hazardous, hot)
Cathy hoped for the former, as the malignant variety of this tumor could be troublesome for its victims.
Cathy nagyon remélte, hogy utóbbi, mert ennek a fajta tumornak a rosszindulatú változata nagyon veszélyes tudott lenni.
The development and implementation of such programmes would help to occupy their leisure time and help to protect them from malignant alcohol consumption.
Az ilyen programok kialakítása és megvalósítása segítene elfoglalni őket a szabadidejükben, és megvédene a veszélyes alkoholfogyasztástól.
malignant (επίσης: adverse, antagonistic, belligerent, hostile)
He looked up into the clear sky, at the empty blackness of space and at the malignant brilliant of the distant stars.
Felnézett a tiszta égboltra, a fekete, kietlen űrbe, látta a távoli csillagok ellenséges csillogását.
malignant (επίσης: hostile, malevolent, malicious, rancorous)
malignant (επίσης: rancorous, vindictive)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «malign»:

malign

Παραδείγματα χρήσης του όρου «malignant» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English`I'd like to meet the devil some night,' he said once with a malignant smile.
Szeretnék egy éjjel találkozni az ördöggel mondta egy alkalommal, gyűlölködőn vigyorogva.
EnglishHe found the malignant steel flower that was the knife-pistol that had killed D'Courtney.
Meglátta az acélvirágra emlékeztető, baljós tőrpisztolyt, amellyel megölte DCourtneyt.
EnglishJust because we won more trophies than you guys, that's no reason to go get all malignant.
Csak azért, mert több díjat nyertünk mint ti, még nem kellene gyűlölnötök.
EnglishMalignant things such as God only suffers to live because of our sins.
Ártó dolgokat, amelyeket Isten kizárólag bűneink miatt enged élni!
EnglishMostly it had been pride-wounded, outraged, throbbing, swollen, malignant pride.
EnglishIt contained a frost white silk gown and a stained steel object that looked like a malignant flower.
Ott feküdt a jégfehér selyem köpeny és egy rozsdás fémtárgy, amely virágra hasonlított.
EnglishAt this distance, of not more than a meter and a half, the malignant smell of Jabba's breath was overpowering.
Jabba leheletének még ebben a távolságban is másfél méterre átható ereje volt.
EnglishThe feeling lacked reason or purpose; it was simply there-haunting, malignant, terrifying.
Ennek az érzésnek nem volt sem alapja, sem célja, egyszerűen csak létezett idegtépőn, rosszindulatúan, rémítőn.
EnglishThe frozen section came back cold as ice-totally benign, not malignant-and we took out the growth and closed him back up.
A laborban kimutatták, hogy a daganat jóindulatú, így kivették, és összevarrták.
EnglishAnd then she wondered why a dark dread had grown in her like a malignant tumor during the entire conversation.
De akkor miért éreztem olyan különös félelmet az egész beszélgetés alatt? - morfondírozott magában.
EnglishIt is one of the most detestable habits of a Liliputian mind to credit other people with its own malignant pettiness.
Az ilyen liliputi szellemeknek egyik undok szokásuk, hogy másokról feltételezik saját kicsinyességüket.
EnglishThe look in his eyes was now frankly malignant.
EnglishYes, all that malignant violence put to good use.
EnglishThe terror of his face lay in his eyes, however, steel gray, and glistening coldly with a malignant, inexorable cruelty in their depths.
De a szeme riasztó volt, acélszürke, hidegen csillogó, iszonyatosan, engesztelhetetlenül kegyetlen.
English'Their Gods are many- armed and malignant.
EnglishMonsieur is taking Collin's part she said, with a questioning, malignant glance at the law student; it is not difficult to guess why.
- Az úr Collint pártolja - szólt a vénlány, dühös, fürkésző szemmel nézve a diákra -, nem nehéz kitalálni, miért.
EnglishThe psychologist was there longer, probing into the mind for the malignant memories, trying to find a way to expunge them.
A pszichiáternek azonban az agyban kell kutatnia a gyűlöletes emlékek után, és megtalálnia a módját, hogy kitörölje onnan azokat.
English'I - I apprehend it is not at all malignant in its operation?' said the Babu, watching the throat-muscles quiver and jerk as Huneefa spoke with tongues.
- Remélem, hogy semmi rossz sincs ebben - szólt a Babu, Huneefa vonagló és rángatózó testét figyelve.
EnglishHuman contracted itself blind, malignant.
Most úgy érzem, soha nem voltam tiszta. Vihar voltam, mielőtt megalakultam. vak, tudatlan -- s még most is. Az ember magát vakítja meg, elfajzik.
EnglishIt was dying, but still it wriggled to reach the woman, a faint hissing trilling between those fangs, malignant purpose in every line of its broken body.
Haldoklott, de még mindig erőlködött, hogy elérje a nőt, halkan sziszegett, és összetört testének minden rezdüléséből sugárzott a rosszindulat.