EN

makeup {ουσιαστικό}

volume_up
makeup
Semmi smink, csak a haját fésüli ki, és farmernadrágot meg pulóvert ölt.
Smink nélkül még csinosabb, jegyezte meg magában Misa.
Elfedni a fejem, semmi smink, és ezt a hosszú ruhát hordani?
makeup (επίσης: constitution, stature, temper, temperament, texture)
A kínai alkat fontos része, hogy nem szenvedhetnek presztízsveszteséget.
makeup (επίσης: cosmetic)
makeup

Παραδείγματα χρήσης του όρου «makeup» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAt any rate, I presume they did not let you indulge in your own ideas of make-up.
Gondolom, hogy nem igen hagyták érvényesülni a maszkkal kapcsolatos elképzeléseit.
EnglishGet me there before I finish putting on my makeup and I'll, uh, double the meter.
Vigyen oda, mire kész vagyok a sminkkel...és a tarifa kétszeresét fizetem!
EnglishThe men had sharp foxy faces and racetrack clothes or eccentric clownlike makeup.
Éles, ravasz képű férfiak zsokéruhában vagy bohóc módra kisminkelt arccal.
EnglishHer color was so high I thought it was make-up, until I started in on her perm.
Úgy kipirult, hogy azt hittem kisminkelte magát, mikor dauerolni kezdtem.
EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Politikai berendezkedéséből adódóan az országot rendszerint koalíciós kormány irányítja.
EnglishThe temperature was rising, and both soldiers were sweating under their camo makeup.
Emelkedett a hőmérséklet, és mindkét katona izzadt az álcázó festék alatt.
EnglishAnd all these girls, with their make-up and their hair and their nails, look so alike.
És ezek a lányok, a festett arcukkal, hajukkal és körmükkel, mind egyformák.
English- Products for making up and removing make-up from the face and the eyes.
( Az arc és a szem festésére vagy a festék eltávolítására szolgáló termékek
EnglishIt's just... well, an ability programmed into your genetic makeup like vision or hearing
Ez képesség, ami beleépült a génjeidbe, éppúgy, mint a látás, a hallás, a szaglás.
EnglishShe finished removing the makeup, then sat on the edge of the counter and lit a cigarette.
Miután lemosta magáról a festéket, a pult szélére ült, és cigarettára gyújtott.
EnglishWas it not an essential part of Juliet's make-up that she should die young?
Nem lényeges része-e Júliáról alkotott képünknek, hogy fiatalon halt meg?
EnglishHer hair was fluffed out carelessly and she hadn't bothered with make-up.
A haját csak lazán kötötte fel, és ezúttal nem fáradt a kikészítéssel sem.
EnglishIn the far corner of the studio stood the large trunk of `props' and make-up trays.
A kellékeket" és sminkfelszerelést tartalmazó hatalmas láda a műterem túlsó sarkában állt.
EnglishQuickly she took her makeup case from a desk drawer and hurried off to the nearest bathroom.
Gyorsan előkapta a sminkdobozát a fiókból, és elvonult a legközelebbi mosdóba.
EnglishEven the machine's physical make-up spoke of a sort of antiquarianism.
A drón fizikai felépítése is a régiségek iránti olthatatlan szenvedélyérl tanúskodott.
EnglishWhen, however, I had adjusted his ridiculous make-up, his artistic skill showed itself.
Miután helyrepofoztam nevetséges álöltözetét, művészi képességei azonnal megnyilvánultak.
EnglishNext I will purchase some makeup so that all of you can alter your complexions.
Aztán vásárolok valahol a sminkeléshez anyagot, így mindegyikőtök el tudja változtatni az arcát.
EnglishAnd what he said then about his anatomic makeup probably wasn't true.
Én egy rusnya Amit itt az anatómiai felépítéséről mondott, valószínűleg nem volt igaz.
EnglishNo makeup, just casually brushed-out hair, jeans, and a pullover shirt.
Semmi smink, csak a haját fésüli ki, és farmernadrágot meg pulóvert ölt.
EnglishA make-up man was spraying water on her face and arms and the edges of her blond hair.
A sminkmester vizet permetezett az arcára, karjára és a haja szélére.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «makeup»:

makeup