ουγγρική μετάφραση του όρου «hyacinth»

EN

«hyacinth» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
hyacinth {επιθ.}

EN hyacinth
volume_up
{ουσιαστικό}

hyacinth
hyacinth
volume_up
ibolyakék {ουσ.}
hyacinth
volume_up
jácint {ουσ.}
hyacinth
volume_up
jácintkő {ουσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «hyacinth»:

hyacinth
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hyacinth» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWild red hyacinth grew where the sun could penetrate the precious gloom.
Vörös vadjácint nőtt ott, ahol a nap át tudott törni a homályon.
EnglishSweet flowering hyacinth, beautiful drinker of light, come with me, and you shall have nothing to do but dance and smile.
- Édes virágzó jácintom, szépséges fényivóm, jöjj velem, és nem lesz más dolgod, mint táncolni és mosolyogni.

Αλλα λόγια