ουγγρική μετάφραση του όρου «haschisch»

EN

«haschisch» Ουγγρικά μετάφραση

haschisch
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «haschisch».

Αλλα λόγια