ουγγρική μετάφραση του όρου «hand written»


Προβολή αποτελεσμάτων για τον όρο «hand». «hand written» δεν υπάρχει προς το παρόν στο λεξικό μας.
EN

«hand written» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
hand {ουσ.}
EN

hand {ουσιαστικό}

volume_up
hand (επίσης: duke)
Az irányított demokrácia kéz a kézben jár az irányított igazságszolgáltatással.
They walked on, hand in hand, his eyes roving over the great statues still.
Továbbsétáltak, kéz a kézben, tekintetükkel a mozdulatlan óriásokat pásztázva.
Hand in hand, they walked toward the brightly lit entrance to the restaurant.
Kéz a kézben mentek az étterem fényesen kivilágított bejáratához.
hand
volume_up
mutató {ουσ.} (óra)
Bock checked his watch and waited for the sweep hand to reach the twelve.
Maga elé tartotta a karóráját, és amint a mutató a tizenkettesre ért, lőtt.
He held his big hand out and revolved the thumb against the index and second fingers.
Előrenyújtotta lapát kezét, és hüvelykujját összedörzsölte a mutató- és középső ujjával.
If that gun in your hand goes off, you'll be pissing into a diaper the rest of your life.
Most pedig szépen a mutató- és a hüvelykujja közé fogja, és lassan hátraadja nekem.
hand
volume_up
ütés {ουσ.} (kártyában)
Az ütés erejétől a férfi keze lecsúszott az ajtóról.
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!
In the front seat, Mrs. Page shoved her hands against the dashboard to absorb the shock.
Page a műszerfalat markolva próbálta felfogni az ütés erejét.
hand (επίσης: aid, assistance, auxiliary, help)
A segítség nem tűnik közelinek mondta Samar.
A GIFT fejlesztője, egyéb segítség
Épp csak egy kis segítség hébe-hóba.
hand (επίσης: applause, plaudits, clap)
Ez a félkezes taps hangja.
És végül következett a már megszokott taps.
(Applause) (Laughter) I think I might have actually heard more hands.
(Taps) (Nevetés) Szerintem lehet, hogy most több tapsot hallottam.
hand (επίσης: handwriting, longhand, script, writing)
Sincerely yours, Ariadne Oliver, was written across it in a bold black hand.
Feltűnő kézírás díszelgett a kép sarkában: Üdvözlettel Ariadne Olivér".
Elegáns kézírás, mint amilyen elegáns a kéz, amely írta.
Handwriting difficulties were got over by the arthritic condition of her hands.
A kézírás nem jelentett problémát, erre volt jó az ízületi gyulladása.
hand
Egyszer valamelyik kézfej rákulcsolódott a csuklójára.
Ismét fölemelkedett, a kézfej ide-oda himbálózott.
Egy hatalmas kar döfte keresztül, egy kézfej kaparászott.
hand
volume_up
marok {ουσ.} (lómérték)
Ám ekkor egy erős marok megragadta a bokáját, és lehúzta a víz alá.
From the back, the boy reminded Pittman so much of Jeremy that he felt as if a hand had squeezed his heart.
Hátulról tökéletesen olyan volt, mint Jeremy, és Pittman szívét jeges marok szorította össze, amikor megpillantotta.
hand (επίσης: sailor, tar, ordinary seaman, lascar)
I hired on as a deck-hand on the leakiest bucket on the west coast of Eosia.
Egyszerű matróz voltam Eosia nyugati partvidékének leglyukacsosabb, legócskább teknőjén.
Probably he handed it to some sailor customer of his, who forgot all about it for some days.
Valószínűleg odaadta valamelyik matróz törzsvendégének, aki pár napig megfeledkezett róla.
hand
volume_up
játékos {ουσ.} (kártyában)
Én viszont a leghíresebb játékos leszek St. Louisban.
Two of the three other players threw in their hands, leaving the cheat protesting that this was unfair because he had the winning hand.
Két újabb játékos dobta be a lapjait, a csaló pedig tiltakozott, azt állítva, hogy ő nyert volna.
hand (επίσης: mark)
hand
hand (επίσης: mate)
After the two orderlies left, Susan sat for a while with her hands in her lap, afraid to look at her arm.
Miután a két kisegítő kiment, Susan egy ideig még üldögélt az ágyban, de nem merte megnézni a karját.
(a) the instruments intended for meat health marking which he may hand over to the assistant staff only at the time of marking and for the length of time required for this purpose;
a) a hús jelölésére szolgáló eszközöket, amelyeket csak a jelöléskor adhat át a kisegítő személyzetnek és csak annyi időre, amennyi e célra szükséges;
hand (επίσης: scaling)
hand (επίσης: worker)
hand (επίσης: journeyman, roustabout)
hand (επίσης: unskilled labour)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «hand»:

hand

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «hand written» στα ουγγρικά

hand ουσιαστικό
to hand ρήμα
to write ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hand written» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe writing was in Russian, the hand shaky, written with an uncertain point in black ink.
A levél oroszul íródott, reszketős kézzel, fekete tintával, valamilyen furcsa tollal.
EnglishFirst, all the parties involved hand in a written statement to the judge responsible for the case.
Először valamennyi érintett fél írásbeli nyilatkozatot nyújt be az ügyben eljáró bírónak.
EnglishIt was hand-written, and Trout concluded that the writer might be fourteen years old or so.
Kézzel írták, és Trout arra a következtetésre jutott, hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet.
EnglishIn fact, they are programs that are much more efficient than programs I could have ever written by hand.
Valójában az életük függött attól, hogy jól végzik-e a feladatukat.
English(DE) Mr President, the matter at hand is written statement 0001/2009, which obtained the required majority.
(DE) Elnök úr, az előttünk fekvő anyag a 0001/2009 írásbeli nyilatkozat, mely megkapta a szükséges többséget.
EnglishAlone in the town house in the Rue Royale, I'd written by hand in a style that hadn't changed with my fortunes:
A Royale utcai ház magányában, kézzel, olyan betűkkel, amelyeknek a formája nem változott meg a sorsommal.
EnglishThe hand-written message was coded.
EnglishAt station ticket offices you could get hand-written tickets to anywhere in Europe and good information about services abroad.
Az állomások jegyirodáiban bárhová kaphattak kézzel kiállított jegyet, illetve kielégítő információt a külföldi járatokról.
English'The letters and the murasla I must carry inside my coat and under my belt, and the hand-written books I must put into the food-bag.
- A leveleket és a király levelét a kabátom belsejében, az övem alatt fogom hordani, a kézzel írott könyveket pedig az iszákban.
EnglishMeanwhile, the brother of Kurmanbek Bakiyev has announced that the hand-written resignation statement is a fake and that Bakiyev did not himself resign.
Ezalatt Kurmanbek Bakijev fivére bejelentette, hogy a kézzel írt lemondó nyilatkozat hamisítvány, és maga Bakijev nem mondott le.
EnglishLiberation Now had mailed their note on a piece of easily traceable sta tionery, written by hand in block letters and sporting two smudged fingerprints.
A kézzel, nyomtatott betűkkel írt levelet egy könnyen lenyomozható papírboltban adták fel: két, szépen kirajzolódó ujjlenyomattal egyetemben.
EnglishMy God, Annie, one of the first thing you find out in this business is that editors hate reading manuscripts typed on Corrasable Bond almost as much a they hate hand-written manuscripts.'
Elárulom magának, Annie, hogy ez az, amit az ember ebben a brancsban már a kezdet kezdetén megtanul: a kiadók majdnem úgy utálják a Corrasable Bondra gépelt kéziratokat, mint a kézírást.