EN

dissipation {ουσιαστικό}

volume_up
dissipation (επίσης: debauchery, excess, profligacy, vice)
I mean a doctor whose practice is largely with people who are living on the raw edge of nervous collapse, from drink and dissipation.
Olyan orvost értek, akinek a praxisa főleg olyan emberekből tevődik össze, akik az ivás és kicsapongás következményeképpen az idegösszeomlás szélén állnak.
Couture, putting back Eugene's hair that had fallen over his eyes; he is like a young girl, he does not know what dissipation is.
- Szegény fiú - szólt Couture-né, félresimítva Rastignac szemébe lógó fürtjeit -, olyan, mint egy leány, nem tudja, mi a kicsapongás.
dissipation

Παραδείγματα χρήσης του όρου «dissipation» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThey were my one form of dissipation in the routine of forgetfulness that I had planned.
Hozzásegítettek, hogy a magam módján elfelejtsek mindent, amit akartam.
EnglishMelanie seemed to sense the dissipation of the threat, for she grew still and quiet under the covers.
Melanie mintha megérezte volna a veszély elmúlását, mert megnyugodott, mozdulatlanul hevert a takaró alatt.
EnglishHis brown skin showed no signs of dissipation.
EnglishI mean a doctor whose practice is largely with people who are living on the raw edge of nervous collapse, from drink and dissipation.
Olyan orvost értek, akinek a praxisa főleg olyan emberekből tevődik össze, akik az ivás és kicsapongás következményeképpen az idegösszeomlás szélén állnak.
EnglishCouture, putting back Eugene's hair that had fallen over his eyes; he is like a young girl, he does not know what dissipation is.
- Szegény fiú - szólt Couture-né, félresimítva Rastignac szemébe lógó fürtjeit -, olyan, mint egy leány, nem tudja, mi a kicsapongás.
EnglishIn town I believe he chiefly lived, but his studying the law was a mere pretence, and being now free from all restraint, his life was a life of idleness and dissipation.
Úgy tudom, nagyrészt a városban élt, de jogi tanulmányai csak ürügyül szolgáltak, s többé már semmi sem korlátozta tunya és kicsapongó életmódjában.
EnglishWe don't know ( exactly what happened next, but in later years the priest became immensely rich, threw money around, led a life of dissipation, and was finally brought before an ecclesiastical court.
Hogy, hogy nem, egy-két éven belül ez a plébános mérhetetlen gazdagságra tesz szert, pazarló életet kezd élni, szórja a pénzt, egyházi törvényszék elé kerül...

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «dissipation»:

dissipation