ουγγρική μετάφραση του όρου «ballock»

EN

«ballock» Ουγγρικά μετάφραση

ballock
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «ballock».

Αλλα λόγια