ολλανδική μετάφραση του όρου «terminal patient»

EN

«terminal patient» Ολλανδικά μετάφραση

terminal patient
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «terminal patient».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «terminal patient» στα ολλανδικά

terminal ουσιαστικό
patient ουσιαστικό
patient επίθετο