νορβηγική μετάφραση του όρου «to instruct»

EN

«to instruct» Νορβηγικά μετάφραση

EN to instruct
volume_up
[instructed|instructed] {ρήμα}

to instruct (επίσης: to inform)
By using the site: search operator in your query you are instructing Google to return search results only from your own site.
Ved å bruke søkeoperatoren «site:» i søket ditt kan du instruere Google om å returnere søkeresultater bare fra ditt eget nettsted.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to instruct» στα νορβηγικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI didn't instruct them to do it; they just decided that that's what they wanted.
Jeg instruerte dem ikke til å gjøre det; de bare bestemte at det var det de ville.
EnglishPages with DoubleClick ads include ad tags that instruct browsers to request ad content from the DoubleClick ad server.
Når tjeneren leverer annonseinnholdet, sender den også en informasjonskapsel.
EnglishGmail will instruct the other provider not to delete the messages, but it’s ultimately up to the other email provider.
Gmail sletter meldingene fra den andre kontoen når disse meldingene blir hentet, og du kan dermed bare lese dem i Gmail.