ιταλική μετάφραση του όρου «jacket»

EN

«jacket» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
jacket {ουσ.}
volume_up
to jacket {μεταβ.ρ.}

EN jacket
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

jacket (επίσης: sleeve)
volume_up
copertina {θηλ.} (di dischi e simili)
Fucking Fantastic Jacket" (Laughter) (Applause) That was a relief to see that pour out of the machine.
~~~ Una copertina fantastica" (Risate) (Applausi) È stato un sollievo vederla uscire dal fax.

2. μόδα

jacket
volume_up
giacca {θηλ.}
Il colore di questa giacca viene interamente dal té verde.
(Laughter) For the end, for the eternity, it is one with a red jacket."
Per sempre, per l'eternità, sarà l'uomo con la giacca rossa."
For your information, I can point out that I am wearing neither a tie, shirt nor jacket.
Per sua informazione, le faccio notare che in questo momento non indosso né camicia, né cravatta, né giacca.
jacket
volume_up
giubbino {αρσ.}
jacket
volume_up
giacchetta {θηλ.} [υποκ.]
Dressed a pair of white trousers, a blue jacket and a dark red fez on his head.
Vestiva un paio di pantaloni bianchi, una giacchetta blu e un fez rosso cupo in testa.
jacket
volume_up
giacchetta {θηλ.}
Dressed a pair of white trousers, a blue jacket and a dark red fez on his head.
Vestiva un paio di pantaloni bianchi, una giacchetta blu e un fez rosso cupo in testa.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «jacket»:

jacket

Παραδείγματα χρήσης του όρου «jacket» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe cannot have that sort of straight-jacket placed on Member States.
Non possiamo avere questa specie di camicia di forza imposta agli Stati membri.
EnglishYour leather jacket is by a European designer, but it was made in Turkey.
Le vostre giacche di pelle sono state disegnate da stilisti europei, ma fabbricate in Turchia.
EnglishIt applies a budgetary strait-jacket, but offers no measures to combat fiscal competition.
Essa impone un vincolo sul bilancio, ma non propone alcuna misura contro la concorrenza fiscale.
EnglishWithin a certain budgetary strait-jacket, we shall selectively have to cut back on certain items.
Ciò vuol dire che dovremo tagliare selettivamente su determinate voci.
EnglishVietnam has not been liberated from the communist strait-jacket, no more than has Laos, or Cambodia.
Il Vietnam non si è svincolato dal giogo comunista, come non lo è il Laos o la Cambogia.
EnglishOne of our fellow Members also had to remove his jacket in order to be let into the House.
Anche un onorevole collega ha dovuto rimuovere la sua in modo da poter essere ammesso in Parlamento.
EnglishFor us, this stability pact is not a strait-jacket for our economies.
A nostro parere, tale patto non va visto come un «corsetto» imposto alle nostre economie, al contrario.
EnglishFor us, this stability pact is not a strait-jacket for our economies.
A nostro parere, tale patto non va visto come un« corsetto» imposto alle nostre economie, al contrario.
EnglishA consolidated tax base would have the effect of placing the fiscal policy of Member States into a straight jacket.
Si tratta di una visione molto miope, tra l’ altro smentita dagli esempi di Polonia e Irlanda.
EnglishAnd so, we're talking about parallel planes of existence, sort of like a book jacket and the book that it covers.
E così, stiamo parlando di piani esistenziali paralleli, una specie di sovracopertina e del libro che ricopre.
EnglishThe United Kingdom needs the European single currency like a drowning man needs a strait jacket.
Il Regno Unito ha tanto bisogno della moneta unica europea quanto un uomo che sta affogando ha bisogno di una camicia di forza.
EnglishA consolidated tax base would have the effect of placing the fiscal policy of Member States into a straight jacket.
Una base imponibile consolidata avrebbe l’effetto di imporre una camicia di forza alla politica fiscale degli Stati membri.
EnglishSo, that's an empty parka jacket.
EnglishCritics in those countries who compare the European Union to the old Soviet Union are confusing a jacket with a straightjacket.
I critici presenti in tali paesi che paragonano l'Unione europea all'ex Unione Sovietica hanno le idee confuse e fanno di tutta l'erba un fascio.
EnglishThe difference in this case between a 'Republic' and a 'People's Republic' is like the difference between a jacket and a straitjacket.
In questo caso la differenza fra la «Repubblica» e la «Repubblica popolare» assomiglia alla differenza che c'è fra una camicia ed una camicia di forza.
EnglishThe difference in this case between a 'Republic ' and a 'People's Republic ' is like the difference between a jacket and a straitjacket.
In questo caso la differenza fra la« Repubblica» e la« Repubblica popolare» assomiglia alla differenza che c'è fra una camicia ed una camicia di forza.