ιταλική μετάφραση του όρου «going to beat»

EN

«going to beat» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «going to beat».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «going to beat» στα ιταλικά

going ουσιαστικό
Italian
going επίθετο
going ρήμα
Italian
to go ρήμα
to go
Italian
go ουσιαστικό
to μετοχή
to σύνδεσμος
Italian
beat ουσιαστικό
to beat ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «going to beat» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThey said they were going to beat us up if we didn't make some gunpowder for them.
Dissero che ci avrebbero picchiati se non ne avessimo fatto un po anche per loro.
EnglishMr President-in-Office, I am not going to beat about the bush.
EnglishAnd I'm thinking that's my last card to play here; if I'm not going to beat these girls, I'm going to mess their heads a little, you know?
Non è giusto!" Ho pensato che la mia ultima carta da giocare lì era, almeno, sai, se non posso battere queste ragazze voglio fare un po' di casino, ok?
EnglishI would like to say very clearly, and I am not going to beat about the bush, that I am truly disappointed by the European Parliament's proposals and by the debate this evening.
Desidero affermare molto apertamente, e senza mezzi termini, che sono sinceramente deluso dalle proposte del Parlamento europeo e dalla discussione di stasera.

Αλλα λόγια

English
  • going to beat

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.