ιταλική μετάφραση του όρου «ghetto»

EN

«ghetto» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
ghetto {ουσ.}
IT
IT

«ghetto» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ghetto {αρσ.}
EN

EN ghetto
volume_up
{ουσιαστικό}

ghetto
volume_up
ghetto {αρσ.}
Sì, sono una povera figlia nera del ghetto.
In the discussions I referred time and again to the danger that this could create 'ghetto schools' .
Nel corso delle consultazioni ho insistito sul pericolo di che potrebbero sorgere, in questo modo, delle «scuole ghetto».

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «ghetto»:

ghetto

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ghetto» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt has one in three of its children living in poverty, and it's what is referred to as a "rural ghetto."
EnglishThe Commission is thus encouraging the creation of ghetto cities for the poor, to the detriment of social diversity.
La Commissione incentiva pertanto la creazione di veri e propri ghetti per i poveri, a scapito della diversità sociale.
EnglishInstead we must get them out of this ghetto.
Ma oggi non possiamo accontentarci di tutelare coloro che sono stati classificati come appartenenti ad una minoranza; occorre superare quest'altra ghettizzazione.
EnglishI shall not speak of the ghetto to which foreign nationals are confined.
Non parlerò, dunque, di questo Iraq caotico e libero, che spesso ricorda un girone dantesco, né parlerò della gravissima corruzione e dell’appropriazione indebita dei proventi del petrolio.
EnglishHowever, it is more than that; it is the noise that we have to put up with in the urban environment, from neighbours as well as from vehicles, from ghetto blasters and so on.
Tuttavia il problema è ben più ampio; c’ è anche il rumore che dobbiamo sopportare nell’ ambiente urbano, provocato dai vicini di casa, dagli autoveicoli, dalla musica a tutto volume e via dicendo.

Αλλα λόγια