ιταλική μετάφραση του όρου «compartmentalization»


Προβολή αποτελεσμάτων για τον όρο «compartment». «compartmentalization» δεν υπάρχει προς το παρόν στο λεξικό μας.
EN

«compartmentalization» Ιταλικά μετάφραση

EN compartment
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

compartment (επίσης: division, partition, compartmentation)
This is what it would feel like in the passenger compartment; that's acceleration profile.
Nel 1959, ecco come si presentava il compartimento passeggeri.
Il cervello non è suddiviso in compartimenti.
compartment (επίσης: beach hut, booth, box, cabin)
volume_up
cabina {θηλ.}
compartment (επίσης: division)
volume_up
comparto {αρσ.}
We're pulling out, we're zooming out, out through a nuclear pore, which is the gateway to this compartment that holds all the DNA called the nucleus.
Ci allontaniamo, usciamo di qui attraverso un poro nucleare, che è l'accesso a questo comparto che contiene tutto il DNA, detto nucleo.

2. κατασκευές

compartment
volume_up
vano {αρσ.}
Possono essere messi in un vano portaoggetti.
The figure to the left shows an example of a battery compartment of a mouse with the InstaLoad technology.
Nella figura riportata a sinistra è mostrato un esempio di vano portabatterie di un mouse con tecnologia InstaLoad.

3. αεροπορία

compartment (επίσης: cabin, pod)
volume_up
carlinga {θηλ.}

4. μεταφορές

compartment
Questo è lo scompartimento dell' equipaggio.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «compartmentalization» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWith this in mind, our Group deplores the compartmentalization which separates structural fisheries policy from development policy.
In tale ottica, il nostro gruppo deplora la compartimentazione che separa la politica strutturale della pesca dalla politica di sviluppo.
EnglishThe geographic compartmentalization within the Commission is made worse by the various budget entries, that waste funds allocated to spending.
La compartimentazione geografica, infatti, presente all'interno della Commissione è aggravata dalle varie voci di bilancio che disperdono i fondi destinati alla spesa.
EnglishThere is too much evidence of compartmentalization in which people talk in complete isolation from one another at both staff and Council levels.
Infatti, si assiste ancora troppo spesso ad un "annebbiamento» di tali questioni, che vengono affrontate in maniera completamente separata a livello di funzionari e a livello di Consiglio.
EnglishThere is too much evidence of compartmentalization in which people talk in complete isolation from one another at both staff and Council levels.
Infatti, si assiste ancora troppo spesso ad un " annebbiamento» di tali questioni, che vengono affrontate in maniera completamente separata a livello di funzionari e a livello di Consiglio.