ιταλική μετάφραση του όρου «Cervantes»

EN

«Cervantes» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Cervantes».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Cervantes» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishI believe it was -- one great philosopher said -- no, no, Cervantes.
EnglishQuoting Cervantes, Mr Méndez de Vigo said that we must choose between the inn and the road.
L'onorevole Méndez de Vigo, citando Cervantes, si chiedeva se il Trattato fosse una sosta o un cammino.
EnglishThat is also the day on which Miguel de Cervantes died and William Shakespeare was born.
E' anche il giorno che coincide con la morte di Miguel de Cervantes e con la nascita di William Shakespeare.
EnglishBy being an inn, Cervantes meant lying still, complaining that one is ignored and remaining static.
Per Cervantes, essere una locanda significava restare fermi, lamentarsi di venir ignorati e rimanere immobili.
EnglishCervantes said, "The journey is better than the end."
EnglishWe proposed 23 April, as it is Shakespeare' s birthday and the anniversary of Cervantes' death.
Abbiamo proposto la data del 23 aprile perché è l' anniversario della nascita di Shakespeare e della morte di Cervantes - una data che quindi può a ragione definirsi europea.
EnglishAt the end of his fruitful existence, Miguel de Cervantes said that there were moments in life when one must choose whether to be a road or an inn.
Giunto al termine della sua fertile esistenza, Miguel de Cervantes dichiarò che vi erano momenti nella vita in cui bisognava scegliere se essere una strada o una locanda.
EnglishI will conclude, Mr President, by quoting Miguel de Cervantes who, when old and at the end of his life, said that there were occasions when we had to decide whether to be a road or an inn.
Concluderò, signor Presidente, citando Miguel de Cervantes il quale, ormai vecchio e alla fine della vita, disse che ci sono occasioni in cui dobbiamo decidere se essere una strada o una locanda.
Αλλα λόγια