ιταλική μετάφραση του όρου «capsize»

EN

«capsize» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
capsize {ουσ.}
volume_up
to capsize {μεταβ.ρ.}

EN capsize
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

capsize (επίσης: inversion, reversal, turnover, upheaval)
Yesterday 24 people were saved at sea and one person remained unaccounted for after a boat capsized.
Ieri, dopo il capovolgimento di una barca, sono state salvate in mare 24 persone e una è scomparsa.

2. ναυτικές επιστήμες

capsize (επίσης: capsizal, upsetting)
Yesterday 24 people were saved at sea and one person remained unaccounted for after a boat capsized.
Ieri, dopo il capovolgimento di una barca, sono state salvate in mare 24 persone e una è scomparsa.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «capsize»:

capsize

Παραδείγματα χρήσης του όρου «capsize» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn 2007, I did a rather involuntary capsize drill three times in 24 hours.
Nel 2007 ho fatto esercizi di ribaltamento involontari per tre volte in 24 ore.
EnglishI would say that the danger is that the ship will capsize as a result of a lack of ballast.
Io direi che il pericolo che la barca corre è piuttosto di rovesciarsi per mancanza di zavorra.
EnglishThere are very many examples of problems: ships capsize, as for example the Estonia did, in the Baltic Sea, and others catch fire.
Molti sono gli esempi che possiamo citare: navi che naufragano, si pensi alla nave Estonia nel Mar Baltico, navi che si incendiano.

Αλλα λόγια