ιταλική μετάφραση του όρου «to abridge»

EN

«to abridge» Ιταλικά μετάφραση

EN to abridge
volume_up
[abridged|abridged] {ρήμα}

to abridge (επίσης: to abate, to abbreviate, to adapt, to bring down)
volume_up
ridurre [riduco|ridotto] {μεταβ.ρ.}
The Member States may choose this modulation from an abridged menu, rather than from one imposed on them, which serves up 'direct aid' as a main course and 'rural development' as a dessert.
Gli Stati membri possono scegliere questa modulazione da un menù ridotto, anziché da un menù imposto che propone "aiuti diretti” come piatto principale e "sviluppo rurale” come dessert.
to abridge (επίσης: to abbreviate, to collapse, to compress, to condense)
to abridge (επίσης: to abbreviate, to collapse, to compress, to cut)
But in this context I'm just going to read an abridged version of those texts.
Oggi vi leggerò solamente versioni abbreviate di questi testi.
to abridge (επίσης: to collapse, to compress, to condense, to digest)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to abridge» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Ci tengo a rimarcare che il linguaggio e le abilità linguistiche rappresentano un ponte, senza il quale saremmo isole separate, mentre i ponti ci aiutano a creare comunità.