ισπανική μετάφραση του όρου «we laughed»

EN

«we laughed» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «we laughed».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «we laughed» στα ισπανικά

we αντωνυμία
to laugh ρήμα
laugh ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «we laughed» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe could have laughed about it together.
EnglishAt that time, we were laughed out of court.
Englishwe laughed till we cried
EnglishWe only just managed to obtain such an opt-out, but we managed it, even if we were laughed at to some extent and told that there was, of course, no danger.
Nos costó mucho conseguir esta excepción, pero lo logramos, aunque se rieron de nosotros diciendo que las harinas eran totalmente inocuas.

Αλλα λόγια

English
  • we laughed

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.