ισπανική μετάφραση του όρου «voucher»

EN

«voucher» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
voucher {ουσ.}

EN voucher
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

voucher (επίσης: certificate  )
voucher (επίσης: proof, sales slip)
voucher
volume_up
bono {αρσ.} (vale)
voucher
volume_up
cupón {αρσ.} (vale)
The repeal of the former programme of voucher privatization is extremely problematic from that point of view.
La supresión del programa de privatización a través de cupones suscita, desde este punto de vista, grandes interrogantes.
This exam voucher volume discount is available in limited areas and may vary by countries and regions.
Este descuento por volumen de cupones de examen sólo está disponible en determinadas zonas y puede variar en diferentes países y regiones.
Los cupones tienen una validez de un año a partir de la fecha de compra.
voucher (επίσης: coupon)
volume_up
ficho {αρσ.} [Κολ.]
voucher
volume_up
boleta {θηλ.} [Ισπ.] (de tarjeta de crédito)

2. "receipt"

voucher (επίσης: receipt, written proof)
Before the last tranche was paid out, the Committee of the Regions required the project managers to send it vouchers for all expenditure.
Antes del pago del último tramo, la ARE exigió a los directores de los proyectos que le entregasen justificantes de todos los gastos.

3. λογιστική

voucher
voucher
volume_up
vale {αρσ.}
con este vale disfrutará de un descuento del 5%

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «voucher»:

voucher

Παραδείγματα χρήσης του όρου «voucher» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe repeal of the former programme of voucher privatization is extremely problematic from that point of view.
La supresión del programa de privatización a través de cupones suscita, desde este punto de vista, grandes interrogantes.
EnglishThis exam voucher volume discount is available in limited areas and may vary by countries and regions.
Este descuento por volumen de cupones de examen sólo está disponible en determinadas zonas y puede variar en diferentes países y regiones.
EnglishHe allegedly claims to have met David Cameron and persuaded the Department of Health to consider his proposal for an NHS voucher scheme.
Supuestamente afirma haber conocido a David Cameron y convenció a la Secretaría de Salud para considerar su propuesta de un sistema de vales para el Sistema Nacional de Salud.
EnglishIt is also using voucher-for-work schemes, covering activities such as the removal of animal carcasses, drying of slaughtered meat and reforestation.
A menudo hablamos de la importancia de la función de la mujer, pero no puede haber un ejemplo más descarnado que este del daño infligido cuando las mujeres están indefensas.
EnglishMoreover, the Slovak Government decided to cancel the voucher-privatization plan, which the Commission regarded as a highly important precondition for payment of the loan.
El Gobierno eslovaco decidió, además, prescindir del plan de privatización mediante cupones que la Comisión consideraba como un requisito esencial para la devolución del préstamo.