ισπανική μετάφραση του όρου «upon myself to»

EN

«upon myself to» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «upon myself to».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «upon myself to» στα ισπανικά

upon μετοχή
Spanish
myself αντωνυμία
myself
Spanish
to μετοχή
to
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «upon myself to» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSo I take it upon myself to propose the vote, since everyone understands each other.
Decido, por tanto, proponerles que votemos, ya que hemos escuchado a unos y otros.
EnglishI have always taken it upon myself to remove any burden from your great shoulders.
Siempre he procurado quitarle cualquier carga de sus grandes hombros.
EnglishNo part of me is a judge at the European Court of Justice, nor should I ever wish that upon myself!
EnglishI shall therefore take it upon myself to do so.
EnglishAnd I, as rapporteur for the Committee on Institutional Affairs, took it upon myself to learn the lessons of our past mistakes.
Y este ponente, como ponente de la Comisión de Asuntos Institucionales, intentó aprender de nuestros errores del pasado.
EnglishI took it upon myself to immediately contact Dr. Borg who, after assessing the file, gave me a synopsis of the issues at stake.
Me dispuse de inmediato a contactar con el señor Borg, quien, después de evaluar el expediente, me facilitó una sinopsis de las cuestiones en juego.
EnglishGiven the importance of this debate, I cannot take it upon myself to interrupt it, and so I shall put the matter to the House pursuant to Rule 130.
Vista la importancia de este debate, no puedo asumir la responsabilidad de interrumpirlo. Por tanto, sobre la base del artículo 130, consulto a la Asamblea.
EnglishIn the absence of any Members from Wales, I should like to take it upon myself to congratulate the people of Wales on the exercise of their democratic right to self-determination.
Puesto que no hay en la sala ningún diputado que represente a Gales, me encargaré yo de felicitar al pueblo de Gales por haber ejercido su derecho democrático a la libre determinación.

Αλλα λόγια

English
  • upon myself to

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.