ισπανική μετάφραση του όρου «unit 1»

EN

«unit 1» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «unit 1».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «unit 1» στα ισπανικά

unit ουσιαστικό
it αντωνυμία
it μετοχή
D ουσιαστικό
to μετοχή
to
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «unit 1» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHere, you see the width of the page in the internal unit 1/100 inches.
Esta área muestra el ancho de la página en la unidad interna 1 / 100 milímetros.
EnglishHere, you see the height of the page in the internal unit 1/100 inches.
Esta área muestra la altura de la página en la unidad interna 1 / 100 milímetros.
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Declaración relativa a la Unidad 1 y a la Unidad 2 de la central nuclear de Bohunice V1 en Eslovaquia
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Declaración relativa a la Unidad 1 y a la Unidad 2 de la central nuclear de Bohunice V1 en Eslovaquia
EnglishFirstly, although Unit 1 is due to be shut down in 2006, major structural decommissioning will not begin until Unit 2 is shut down in 2008.
Estamos en espera de que la Comisión emita una nueva propuesta de directiva sobre el tema.
EnglishIncrease font size 1 unit
EnglishDecrease font size 1 unit
EnglishIf the spin box defines numerical values, you can also define a measurement unit, e.g., 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2 ".
Si se trata de un campo giratorio con valores numéricos, también se puede introducir una unidad de medida, es decir, 1 cm o 5 mm o 12 pt o 2" (para 2 pulgadas).
EnglishNow view the depreciation for a 10 year period, or at a salvage value of 1 currency unit, or enter a different initial cost, etc.
A continuación podrá ver la amortización a 10 años, consultarla con un valor residual de 1 unidad monetaria, introducir otros precios de compra, etc.
EnglishLithuania voted an energy strategy through parliament at the end of 1999 and, in May of this year, the Seimas passed a law to decommission unit 1 in 2004.
A finales de 1999, el Parlamento lituano acordó una estrategia energética y en mayo de este año, la Seima aprobó una ley sobre el cierre del bloque 1 en el año 2004.

Αλλα λόγια

English
  • unit 1

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.