ισπανική μετάφραση του όρου «Under which conditions»

EN

«Under which conditions» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Under which conditions».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Under which conditions» στα ισπανικά

under επίρρημα
Spanish
under μετοχή
under…
which επίθετο
which αντωνυμία
to which σύνδεσμος
Spanish
conditions ουσιαστικό
to condition ρήμα
condition ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Under which conditions» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishNo one has yet been able to define under which conditions analogue broadcasts can cease.
Todavía nadie se ha atrevido a definir las condiciones para la terminación de las emisiones analógicas.
EnglishIt should clearly identify which actors are able to operate in this domain and under which conditions.
Debe identificar claramente qué actores pueden operar en este ámbito y bajo qué condiciones.
EnglishIt will also help to promote a better understanding of which policies are effective and under which conditions.
Ayudará asimismo a promover un mejor entendimiento de qué políticas son eficaces y en qué condiciones.
EnglishUnder which conditions this will happen is something I am considering at the moment on the basis of the inputs to the consultation.
En estos momentos estoy examinando en qué condiciones se hará sobre la base de las contribuciones de la consulta.
EnglishIt will be very interesting to see how this will look in future, who will be dealing with it, and in which areas, under which conditions and with which assumptions.
También estoy de acuerdo con que deben tratarse concretamente las complejas áreas de investigación sobre alimentación y seguridad alimentaria.
EnglishIt will be very interesting to see how this will look in future, who will be dealing with it, and in which areas, under which conditions and with which assumptions.
Será muy interesante ver qué aspecto tendrá esto en el futuro, quién tratará esta cuestión y en qué áreas, con qué condiciones y con qué razonamientos.
EnglishAt the trilogue, it was clearly established under which conditions budget lines can be implemented without a legal basis, and we are going to respect these.
En la reunión tripartita se determinó claramente bajo qué condiciones se podían ejecutar líneas presupuestarias sin fundamentos jurídicos. Nos atendremos a ello.
EnglishIn point of fact, this measure is yet another negation of the sovereign right of States to decide who may or may not, under which conditions and for how long, enter their territory.
De hecho, esta medida es una negación más del derecho soberano de los Estados a decidir quién puede y quién no, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo, entrar en su territorio.
EnglishAs in the case of Morocco, there is currently severe competition between the US and the EU as to who will enter first - and under which conditions - into key new markets.
Como en el caso de Marruecos, existe actualmente una fuerte competencia entre los Estados Unidos y la UE por ser los primeros en entrar -y por las condiciones de entrada- en nuevos mercados clave.

Αλλα λόγια

English
  • Under which conditions

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.