ισπανική μετάφραση του όρου «tweak»

EN

«tweak» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
tweak {ουσ.}
volume_up
to tweak {μεταβ.ρ.}

EN tweak
volume_up
{ουσιαστικό}

tweak (επίσης: smidgen, nip, pinch)
volume_up
pellizco {αρσ.}
On threshold: I would say it was more a tweaking exercise than dramatic change, but the compromises reached were fair and balanced and the S&D Group supports these.
En cuanto al límite, debo decir que fue más un pequeño pellizco que un cambio drástico, pero las transacciones alcanzadas son justas y equilibradas, y el Grupo S&D las apoya.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «tweak»:

tweak

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tweak» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFrom time to time, Google might tweak your AdWords balance.
Google puede mejorar el saldo de su cuenta de AdWords, cuando lo considere oportuno.
EnglishBy setting up separate user accounts, I was able to tweak the Parental Controls settings for each of my daughters.
Si creo cuentas de usuario separadas, puedo configurar las opciones de Control parental para cada una de mis hijas.
EnglishNow you can tweak to your heart’s content.
EnglishTweak the industry’s largest collection of sound processing plug-ins and virtual instruments right from the console.
Afina la colección de plug-ins de procesamiento de audio e instrumentos virtuales más extensa de la industria desde la propia consola.
EnglishHe has been open to the justified wishes of his fellow Members, and the Commission has tabled a sound programme, which Parliament did, however, tweak in a few areas.
Se ha mostrado abierto a los justos deseos de los demás diputados, y la Comisión ha presentado un buen programa que, no obstante, el Parlamento ha cambiado en algunos aspectos.

Αλλα λόγια